CUSTOMER
15 /maand **

Indien je enkel gebruik wenst te maken van het klantenbestand met bijhorende formulieren
(vb: pedicure, kapsalon, facemap,..)

 • Incl. iPad & iPhone app
 • 1 Medewerker
 • Klantenbeheer
 • Klantformulieren
 • Spaarkaart systeem
 • Offline functie ipad/iphone app
 • Software updates
 • Tel/mail support
STARTER
29 /maand **

De formule voor salons zonder personeel. (ZZP)

 • Incl. iPad & iPhone app
 • 1 Medewerker
 • Agenda EN Kassa
 • Klantenbeheer
 • Producten, diensten en pakketten
 • Online reservatiemodule
 • Webshop (* + 20 EUR)
 • Mini website
 • Klantformulieren
 • eID Identiteitskaart ipad/iphone
 • Email / SMS marketing
 • SMS reminder (12ct SMS)
 • Rapporten / Statistieken
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Dagontvangsten
 • Mailchimp nieuwsbrieven
 • Handtekening module
 • Voorraadbeheer (bij kassa)
 • Voorschotten in kassa
 • Online voorschot bij online reservatie
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Spaarpuntenkaart systeem - klantenkaart
 • Facturatiebeheer
 • Offline functie ipad/iphone app
 • Software updates
 • Tel/mail support
BASIC
39 /maand **

De formule voor salons met 1 personeelslid.

 • Incl. iPad & iPhone app
 • 2 Medewerkers
 • Agenda EN Kassa
 • Klantenbeheer
 • Producten, diensten en pakketten
 • Online reservatiemodule
 • Webshop (* + 20 EUR)
 • Mini website
 • Klantformulieren
 • eID Identiteitskaart ipad/iphone
 • Email / SMS marketing
 • SMS reminder (12ct SMS)
 • Rapporten / Statistieken
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Dagontvangsten
 • Mailchimp nieuwsbrieven
 • Handtekening module
 • Voorraadbeheer (bij kassa)
 • Voorschotten in kassa
 • Online voorschot bij online reservatie
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Spaarpuntenkaart systeem - klantenkaart
 • Facturatiebeheer
 • Offline functie ipad/iphone app
 • Software updates
 • Tel/mail support
STANDARD
49 /maand

De formule voor salons tot 5 medewerkers

 • Incl. iPad & iPhone app
 • Tot 5 Medewerkers
 • Agenda EN Kassa
 • Klantenbeheer
 • Producten, diensten en pakketten
 • Online reservatiemodule
 • Webshop (* + 20 EUR)
 • Mini website
 • Klantformulieren
 • eID Identiteitskaart ipad/iphone
 • Email / SMS marketing
 • SMS reminder (12ct SMS)
 • Rapporten / Statistieken
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Dagontvangsten
 • Mailchimp nieuwsbrieven
 • Handtekening module
 • Voorraadbeheer (bij kassa)
 • Voorschotten in kassa
 • Online voorschot bij online reservatie
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Spaarpuntenkaart systeem - klantenkaart
 • Facturatiebeheer
 • Offline functie ipad/iphone app
 • Software updates
 • Tel/mail support
EXTENDED
79 /maand

De formule voor salons vanaf 5 medewerkers

 • Incl. iPad & iPhone app
 • Vanaf 5 Medewerkers
 • Agenda EN Kassa
 • Klantenbeheer
 • Producten, diensten en pakketten
 • Online reservatiemodule
 • Webshop (* + 20 EUR)
 • Mini website
 • Klantformulieren
 • eID Identiteitskaart ipad/iphone
 • Email / SMS marketing
 • SMS reminder (12ct SMS)
 • Rapporten / Statistieken
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Dagontvangsten
 • Mailchimp nieuwsbrieven
 • Handtekening module
 • Voorraadbeheer (bij kassa)
 • Voorschotten in kassa
 • Online voorschot bij online reservatie
 • Tijdregistratie - prikklok
 • Spaarpuntenkaart systeem - klantenkaart
 • Facturatiebeheer
 • Offline functie ipad/iphone app
 • Software updates
 • Tel/mail support

** Normaal wordt factuur opgemaakt per 1/2 jaar. Nu is het ook mogelijk om factuur per 3 maand op te maken. Contacteer ons voor meer info.

(*) Webshop : Indien je ook een webshop erbij wenst dan wordt 20 EUR excl. extra p/m aangerekend.

SMS bundel : 120 EUR excl. - 1000 SMSjes

Bovenstaande tarieven zijn excl. BTW.
Factuur wordt standaard per 1/2 jaar opgemaakt. (vb 6x BASIC 39 EUR Excl)

Wij werken niet met een contract. Bij de huurversie ontvangt u een factuur per 6 maanden vb : 6x maand BASIC Indien u wenst te stoppen moet u wel minstens 1 maand voor het verstrijken van periode ons aangetekend schrijven per post

Gebruik

Deze website wordt geëxploiteerd door Adverva BVBA
Wanneer u toegang tot deze website, erkent u dat u zich zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u de site verlaten. Alles op deze site is auteursrechtelijk beschermd door Adverva of door de oorspronkelijke eigenaren van het materiaal. Toestemming wordt verleend om elektronisch te kopiëren en harde kopieën van pagina's op deze website voor persoonlijk, niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adverva. Salonworld Software die gebruikt wordt door de klant mag niet verder gedistribueerd worden of worden doorgegeven aan 3e partijen. De licentie is enkel geldig voor het salon waar deze gebruikt wordt. Adverva zal proberen om accurate informatie op deze website te verstrekken, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid. Adverva behoudt zich het recht voor om te wijzigen of te corrigeren van de informatie op deze site en de producten worden aangeboden via deze site en het recht om nee te verkopen aan een bepaalde klant op elk gewenst moment. De rapporten die gebruikt worden in salonworld zijn bedoeld ter vergemakkelijking van uw administratie. Indien u volgens de wet een kasboek / dagontvangsten moet bijhouden dan vervangen deze rapporten in salonworld niet uw kasboek / dagontvangstenboek . U bent dus verplicht om zelf deze totalen in het schriftelijk kasboek over te schrijven.

Privaat beleid

Indien u ons telefonisch of via email (invulfomulier) contacteert zullen wij uw gegevens bewaren in onze database. Deze gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven. Bij overzetten van klantengegevens uw salonworld pakket zullen wij deze gegevens nooit gebruiken voor eigen gebruik of aan derden toevertrouwen. Soms kan het zijn dat we een database nodig hebben indien er een probleem zou zijn (support). In geen enkele reden zullen wij deze informatie gebruiken.

Teruggave beleid

Adverva geeft trial (evaluatie) versies van Posworld voor klanten die het product wensen te kopen / huren. Niet zoals fyisieke goederen, computer software en software licenties kunnen gecopieerd worden. Eenmaal een software pakket is aangekocht, is het onmogelijk voor ons om de kopieën terug te bekomen. Daarvoor zal Adverva geen software teruggave aanvaarden. Gehuurde software is eveneens niet terugvorderbaar. Onderhoudscontracten zijn niet terugvorderbaar. Om uw tevredenheid te garanderen, bieden wij trial / evaluatie-versies (30 dagen) die via de website kunnen worden gedownload en samen met online demonstratie video's.

Garantie computers en randapparatuur

Adverva garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Adverva komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Wanneer een defect onderdeel of computer wordt binnen gebracht bij Adverva word deze uitvoerig getest. Wanneer blijkt dat het onderdeel of computer defect is, word deze terug gestuurd naar de fabrikant of leverancier. Als blijkt dat het onderdeel niet defect is dan word een kost van 49 € ten rekening gebracht. de retour kosten zijn ten uwe laste. Standaard fabrieksgarantie voor professionelen is 1 jaar.

Download ons verwerkingsovereenkomst :Klik hier
 

Interesse ? Reserveer een gratis online demo